OPENHEART COMMUNICATION

Andlig vägledning & Självutveckling

EVA FLOOD

Om Eva

Min resa och mitt syfte

Jag växte upp I ett hem utan andlighet och formades helt i det västerländska sättet att tänka. Länge gjorde jag motstånd mot tanken att det skulle finnas en högre kärleksfull intelligens som ville hjälpa mig. Jag klarade mig själv. Men jag hade mina stunder, satte bara andra ord på det. Att vara i naturen gjorde mig lycklig och jag kände mening i de biologiska kretsloppen.


Två av mina tre söner har lämnat jordelivet och finns nu i ickefysisk form. Det hände 1993 och 2013. De händelserna har varit mina största utmaningar och ögonöppnare. Den resan speglas i dikten Sorrow prepares you for joy av Rumi (se nedan). De här erfarenheterna har fått mitt medvetande och mitt hjärta att expandera. Idag är mitt liv fyllt av glädje och djup avsikt. Vår kropp dör, men vårt medvetande fortsätter. Ingen försvinner. Vi är andliga varelser tillfälligt inkarnerade i kroppar. Livet tar aldrig slut. Kärlek och glädje är eviga  och vi också. Vi är alla del av det enda Universella Medvetandet.


Jordelivet är en tillfällig vistelse där vårt högre medvetande/vår själ får de bästa möjligheter att utvecklas mot högre värden, såsom kärlek, frihet, frid och sanning. Vi ges en lång rad chanser längs vägen. Ofta kommer de i form av utmanande relationer, olyckor, förluster, smärta, sjukdom, fattigdom och liknande. Allt sker av en anledning. När vi accepterar det som sker och ser det som en möjlighet att växa, kliver vi ut ur vår offerroll. Det är sällan lätt, men leder till att vi tar makten över våra liv och lär känna oss själva.


Mänsklighetens medvetandeutveckling sker nu med hög hastighet, fler och fler vaknar upp till sanningen om vad vi egentligen är: andliga varelser vars natur är lycka, kärlek och en skaparkraft utan gräns. Mitt uppdrag är att bistå i denna utveckling. Sedan 2020 kanaliserar jag Aniri, mina andliga guider och jag ser mig själv som en lycklig länk mellan det gudomliga och det mänskliga. Jag är här för att dela deras kärleksfulla, klargörande och uppmuntrande budskap, i en tid av djupgående förändring.


I flera år har jag studerat En kurs i mirakler, en kärleksfull självstudiekurs, en omprogrammering av sinnet, från rädsla till kärlek, från kaos till frid.


I juni 2023 återlämnade jag min 20-åriga psykologlegitimation och arbetar nu med kanalisering, healing och intuitiv terapi.


Jag bor på landet söder om Linköping. Stillhet, tystnad och natur är nödvändigt för min balans och min uppkoppling till det gudomliga.


Se också: www.attvinnagladjen.se

Sorrow prepares you for joy

“Sorrow prepares you for joy. It violently sweeps everything out of your house, so that new joy can find space to enter. It shakes the yellow leaves from the bough of your heart, so that fresh, green leaves can grow in their place. It pulls up the rotten roots, so that new roots hidden beneath have room to grow. Whatever sorrow shakes from your heart, far better things will take their place.” 


Jalal al-din Rumi

                                                                                            

Om Aniri

När jag kanaliserar går jag in i ett avslappnat sinnestillstånd och låter medvetandet hos den jag kanaliserar att komma fram genom mig, de lånar min röst och talar från sitt hjärta.


Aniri är ett högt utvecklat gruppmedvetande, som kommer tillsammans som en röst, genom mig. Deras kärlek till mänskligheten och deras höga frekvenser genomsyrar alla deras budskap. De finns här för mig liksom för dig, för vem som helst som vill ha vägledning i livet.

Aniri presenterar sig själva

"Vem i hela friden är Aniri? Jo, i hela friden är vi ett samlat medvetande som inte finns i några fysiska kroppar, utan som energiformer i Universum. Vi är flera röster samlade i en röst kan man säga, vi utgör en stor orkester som samlar oss (så det blir begripligt för er) innan vi förmedlar oss genom Eva. Vi som ingår i det här gruppmedvetandet är alla högt utvecklade medvetanden. Det betyder att vi funnits länge, i jordiska termer, och att vi genomgått en konstant utveckling mot de högre värden som genomsyrar Universum: kärlek, glädje, frihet, sanning, frid och kreativitet. Vi har inte något mörker inom oss som stör och hindrar vårt kärleksfulla tänkande. Vi skapar fritt och har som högsta uppgift att sprida oss i universum, att sprida kärlek, glädje och hopp till er på jorden, bland annat genom kanaler som Eva. Vår uppgift är att värna om jorden och mänskligheten, som just nu genomgår en särskilt snabb medvetandeutveckling mot just dessa högre värden. Det ser inte ut så tycker du kanske, när du ser dig om i världen. Men det är ytan du ser, det är krisen du ser, och under den sker en djup utveckling. Det är som när en varböld ska till att läka. På ytan är det inte trevligt. Men på djupet arbetar det genialiska immunförsvaret med att rena och läka.


Vi älskar att kommunicera och vi är så in i norden glada att kunna förmedla oss genom den här kanalen, vi ser fram emot att nå ut till många på jorden genom hennes röst. Vi lånar henne, kan man säga. Och hon säger ja, så vi har en gemensam vilja i detta. Människans fria vilja är helig för oss, vi skulle aldrig kunna göra något sånt här om hon inte hade sagt ja.


Vi tackar för att du tog dig tiden att lyssna på oss. Du får se hur våra ord landar i dig, du kan ge dig en stund och känna efter. Tack!"